PÁL APOSTOLNAK FILEMONHOZ ÍRT LEVELEPÁL APOSTOLNAK FILEMONHOZ ÍRT LEVELE

1,1. Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timótheus, az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak, *
* Filem. 1,5. - Filem. 1,7. Eféz. 3,1.
1,2. És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek: *
* Kol. 4,15. Kol. 4,17. Fil. 2,25. Fil. 4,3.
1,3. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
1,4. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban. *
* Eféz. 1,15. Eféz. 1,16. 1 Kor. 1,4. Fil. 1,3. 1 Thess. 1,2.
1,5. Mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányában, *
* 1 Kor. 13,13. Gal. 5,6. 1 Thess. 1,3. 1 Thess. 1,8. 1 Thess. 3,6.
1,6. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen, a Krisztus ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által. *
* Fil. 2,1. 1 Kor. 1,9. 1 Kor. 10,16. 2 Kor. 8,9. 1 Kor. 12,4. 1 Kor. 12,11. Eféz. 1,3. Gal. 6,6.
1,7. Mert sok örömünk és vígasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvídámodtak te általad, atyámfia. *
* Filem. 1,1. Filem. 1,6. Filem. 1,9. Gal. 5,6. Kol. 4,11. Fil. 4,1.
1,8. Annakokáért jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban, megparancsolni néked azt, a mi illendő, *
* Filem. 1,5. Filem. 1,7. Filem. 1,19. 1 Kor. 4,15.
1,9. A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak; *
* Filem. 1,6. Filem. 1,7. 1 Kor. 13,1. Csel. 7,58. Csel. 28,17. Csel. 28,23.
1,10. Kérlek téged az én fiamért, a kit fogságomban szűltem, Onésimusért, *
* 1 Kor. 4,14. 1 Kor. 4,15. Gal. 4,19. 1 Tim. 1,2. Tit. 1,3. 1 Pét. 5,13.
1,11. A ki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos, *
* Filem. 1,10. Filem. 1,13. Filem. 1,15. Mát. 5,30. 2 Tim. 2,21. 2 Tim. 4,11. Fil. 1,22. 1 Kor. 16,18.
1,12. Kit visszaküldöttem; te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz! *
* Filem. 1,17.
1,13. Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangyéliomért szenvedett fogságomban; *
* Filem. 1,9. Filem. 1,19. Fil. 2,20. 1 Kor. 16,17.
1,14. De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. *
* Filem. 1,20. Filem. 1,21. 2 Kor. 9,7. 1 Pét. 5,2.
1,15. Mert talán azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza; *
* 1 Móz. 45,5.
1,16. Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban. *
* Ján. 15,15. Filem. 1,10. Filem. 1,12. 1 Tim. 6,2. 1 Kor. 7,21. 1 Kor. 7,22. Gal. 3,28. Kol. 3,11.
1,17. Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet. *
* Filem. 1,6.
1,18. Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem róvd fel. *
* Filem. 1,19.
1,19. Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem. *
* 2 Kor. 10,1. Gal. 5,2. Eféz. 3,1. Kol. 1,23. 2 Kor. 9,4. Luk. 9,25.
1,20. Bizonyára, atyámfia, jótéteményt várnék tőled az Úrban: vídámítsd meg az én szívemet az Úrban! *
* Filem. 1,5. Filem. 1,6. Filem. 1,7. Filem. 1,17. - Filem. 1,19.
1,21. Bízván a te engedelmességedben, így írtam néked, tudván, hogy annál, a mit mondok, többet is fogsz cselekedni. *
* Filem. 1,8.
1,22. Egyúttal pedig készíts nékem szállást; mert reménylem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom. *
* Fil. 1,19. Fil. 1,26.
1,23. Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban, *
* Kol. 4,10. - Kol. 4,14. Kol. 1,7. Eféz. 4,1. Fil. 1,13.
1,24. Továbbá Márk, Aristárkhus, Démás és Lukács, az én munkatársaim.
1,25. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel!


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Tweet
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Szavazz a polarhome-ra!
Ingyenes Shell Account-ok :: az Internet legnagyobb listaja